KOMITEER

I tillegg til styret er klubben sammensatt av følgende komiteer: 2017/2018.

Valgkomite
Leder: Knut Homdrom 2 år

Medlem: Dag Haugen 2år

Medlem: .Bjørn Egil Berntsen 2år

Varamann: Sam Einar Samuelsen 1år

Webmaster: Aina Jeanette Nusser Åsen/ Per Øyvind Erlandsen .

Utsendinger til RS møte: Per Øyvind Erlandsen og Gunnar Kristiansen

Utstillingskomite: Leder: Aina Jeanett Nusser Åsen. Nest Leder: Vera Halvorsen.

Jaktprøvekomite: Styret.

Matrialforvalter/Arkivar: Velges 1 fra styret.

Festkomite: Styret.