KOMITEER

I tillegg til styret er klubben sammensatt av følgende komiteer: 2018/2019.

Valgkomite
Leder: Knut Homdrom 1 år

Medlem: Dag Haugen 1år

Medlem: .Peder Arnt Næs 2år

Varamann: Lars Arild Risholt 1år

Webmaster: Aina Jeanette Nusser Åsen.

Utsendinger til RS møte: Per Øyvind Erlandsen og Gunnar Kristiansen

Utstillingskomite: Leder: Aina Jeanett Nusser Åsen. Nest Leder: Vera Halvorsen. Medlem: Gitte Lindgren og Kittel Songe

Jaktprøvekomite: Styret.

Matrialforvalter/Arkivar: Velges 1 fra styret.

Festkomite: Styret.

Aktivitetetskalender

søndag 01. september kl. 08:00 - 00:00
RR-PRØVE: 01/9-19 til 28/2-20.
tirsdag 10. september kl. 08:00 - 00:00
ÅPEN PRØVE: 10/9-19 til 28/2-20.
søndag 01. september kl. 08:00 - 00:00
RR-PRØVE: 01/9-19 til 28/2-20.
tirsdag 10. september kl. 08:00 - 00:00
ÅPEN PRØVE: 10/9-19 til 28/2-20.
søndag 01. september kl. 08:00 - 00:00
RR-PRØVE: 01/9-19 til 28/2-20.
tirsdag 10. september kl. 08:00 - 00:00
ÅPEN PRØVE: 10/9-19 til 28/2-20.
søndag 01. september kl. 08:00 - 00:00
RR-PRØVE: 01/9-19 til 28/2-20.
tirsdag 10. september kl. 08:00 - 00:00
ÅPEN PRØVE: 10/9-19 til 28/2-20.
søndag 01. september kl. 08:00 - 00:00
RR-PRØVE: 01/9-19 til 28/2-20.
tirsdag 10. september kl. 08:00 - 00:00
ÅPEN PRØVE: 10/9-19 til 28/2-20.

nkk folder

øiestad dyreklinikk

54727998 2612217078793756 3468262202635452416 n