KOMITEER

I tillegg til styret er klubben sammensatt av følgende komiteer: 2017/2018.

Valgkomite
Leder: Olav Haugmoen. ikke på valg. 1. År.

Medlem: Ruben Jørgensen. ikke på valg. 1. År

Medlem: .Gunnar Kristiansen Ny. 2 År


Varamann: Knut Hondrom Ny. 2 år.

Webmaster: Aina Jeanette Nusser Åsen/ Per Øyvind Erlandsen .


Utsendinger til RS møte: Styret gis fullmakt til å sende to personer.


Utstillingskomite

Leder: Aina Jeanett Nusser Åsen.
Nest Leder: Vera Halvorsen.

Jaktprøvekomite: Styret.

Matrialforvalter/Arkivar: Velges 1 fra styret.

Festkomite: Styret.

Aktivitetetskalender

søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
RR Rådyrrenhet sesongen 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
Harehundprøve ÅP 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
RR Rådyrrenhet sesongen 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
Harehundprøve ÅP 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
RR Rådyrrenhet sesongen 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
Harehundprøve ÅP 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
RR Rådyrrenhet sesongen 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
Harehundprøve ÅP 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
RR Rådyrrenhet sesongen 17/18
søndag 10. september kl. 08:00 - 00:00
Harehundprøve ÅP 17/18

nkk folder