Hjem

På årsmøte i 2003 ble Albert Rosseland utnevnt til æresmedlem i Aust-Agder Harehundklubb.

aeresm03

Albert Rosseland ble som bilde viser hyllet som en av klubbens primus motorer da han ble overrekt blomster og klubbens gullnål av Olav Haugmoen på årsmøte 2003. Albert har gjennom en årrekke jobbet aktivt i klubben som styremedlem, dommer, prøveleder og NKK representant ved en rekke prøver. Dette var meget fortjent, vi GRATULERER Albert.