ÅRETS HAREHUND

Årets støver og årets småhund i Aust-Agder Harehundklubb.

Statutter for årets hund: Klikk her for statutter årets hund

 

Årets Småhund 2022-2023

NO450137/21 JW Kaja, eier Jan Olav Halvorsen 

Årets småhund 2022 2023

Årets støver 2021-2022

NO37179/13 Segas`s Tilla I I, eier Jens Angelstad Noddeland

jens a n

 

Årets småhund 2021-2022 SE20965/2017

River Race Bond, eier Stian Benny Buflaten

benn

 

Årets støver 2019-2020

SE58177/2010 Axwmmy`s Walle, eier Vidar Salvesen

walle ny

 

Året`s støver 2018-2019

NO37181/13 AB Messi, Eier Knut Furre.

54524568 1908761615919547 1691891474498584576 n

 

Året`s småhund 2018-2019

NO42000/10 NJ(D)CH NUCH NJ(R)CH Jw Nelle , 

Eier: Vera og Jan Willy Halvorsen

55476627 254434702129787 4293110723371859968 n

Året`s støver 2017-2018

RR NUCH NJ(D)CH Boris NO52336/11 Eier Jan Willy Halvorsen

29019646 2069073696441433 875359585 n

Året`s støver 2016-2017

RR NUCH NJ(D)CH Boris NO52336/11 , 203 Konk.poeng,

Eier: Jan Willy Halvorsen

boris 2016 

Året`s småhund 2016-2017

NJ(D)CH NUCH NJ(R)CH Jw Nelle NO42000/10 , 24poeng.

Eiere: Vera og Jan Willy Halvorsen

 

bibilde nelle riktig

Årets Støver 2015 - 2016.

NJ(D)CH NUCH RR. Arnos NO38893/13. 68. Poeng.

Eier. Kåre Usterud.

arnos ny 4

 

Året`s Småhund 2015 - 2016.

NUCH  NJ(D)CH  SEJ(D)CH. Mia NO34529/12. 74. Poeng.

Eier. Marius Githmark.

mia marius

 

Året`s Støver 2014 - 2015.

NUCH NJ(D)CH RR. Boris NO52336/11. 60 Poeng.

Eiere. Jan Olav og Jan Willy Halvorsen.

beste halden

 

Året`s Småhund 2014 - 2015.

NJ SE(D)CH  NUCH. JW. Nelle NO42000/10. 27. Poeng.

Eiere. Vera og Jan Willy Halvorsen.

jw nelle

 

Året`s Støver 2013 - 2014.

NJ(D)CH  NUCH RR. BORIS NO52336/11. 71 Poeng.

Eiere. Jan Olav og Jan Willy Halvorsen.

bir halden jan olav

 

Året`s Småhund 2013 - 2014.

NJ(D)CH  NUCH. NELLE NO42000/10. 68 Poeng.

Eiere. Vera og Jan Willy Halvorsen.

jw nelle

 

Årets Støver 2012 - 2013.

Finskstøver NUCH NJCH  SUCH SJCH INT.UCH  INT.JCH RR. Bossmålas Dixson s. 54137/2005. 79. Poeng.

Eier. Kåre Usterud.

dixson 12

 

Årets Småhund 2012 - 2013.

Drever NJCH. JW. Nelle NO 42000/10. 73. Poeng.

Eiere. Jan Willy og Vera Halvorsen.

nelle nm 2012

 

Årets Støver 2011 - 2012.

Dunker. RR NUCH  NJCH Slengslias Heija NO 53464/09. 65. Poeng.

Eier. Lars A. Risholt.

heija nuch 2

 

Årets Småhund 2011 - 2012.

Drever NJCH. JW. Nelle NO 42000/10. 59. Poeng.

Eiere. Jan Willy og Vera Halvorsen.

jw nelle

 

Årets Støver 2010-2011.

Finskstøver NUCH NJCH  SUCH SJCH RR. Bossmålas Dixson s. 54137/2005. 83. Poeng.

Eier. Kåre Usterud.

dixson uts

 

Årets Småhund 2010 - 2011.

Drever. NJCH  Härkiläs Jappie s. 42363/2008. 47. Poeng.

Eiere. Gunn og Alf Normann.

drever alf normann

 

Årets Støver. 2009/2010.

Finskstøver. NJCH Flekken 00152/04. 75 Poeng.

Eier. Jon Kvisli.

flekken jon

 

Årets Småhund. 2009/2010.

Drever. NDCH SJCH NMHSP-04. NMHSP-05. Ruska 12316/02. 45 Poeng.

Eier. Jan Willy Halvorsen.

jan willy ruska

 

Årets Støver 2008/2009.

Finskstøver RR N SJCH  NUCH. Klövermarkens Ilo 21242/2003.  84 Poeng.

Eier. Lars A. Risholt.

Ilo1

 

Årets Småhund 2008/2009.

Drever Harkilas Tanjer 3.

Eier. Tom Inge Rom.

AAHK logo

Bilde mangler.

 

Årets Støver 2007/2008.

Finskstøver NJCH Leika 00811/02. 69 Poeng.

Eier. Jacob Olimstad.

laika klippet

 

Årets Småhund 2007/2008.

Drever N SJCH  JW. Jana 20318/06. 60 Poeng.

Eier. Vera og Jan Willy Halvorsen.

jana nm

 

Årets Støver 2006/2007.

Finskstøver NJCH Flekken 00152/04. 69 Poeng.

Eier. Jon Kvisli.

flekken jon

 

Årets Småhund 2006/2007.

Drever Vivvi 22350/00.  37 Poeng.

Eier. Dagfinn Pedersen.

bis hunden

 

Årets Støver 2005/2006.

Finskstøver NJCH Garo 3 00221/00. 76 Poeng.

Eier. Gunn og Alf Normann.

nm 1 1

 

Årets Småhund 2005/2006.

Drever NJCH NUCH Ruska 12316/02. 69 Poeng.

Eier. Vera og Jan Willy Halvorsen.

ruska

 

Årets Støver 2004/2005.

Finskstøver INTUCH  N SJCH Bella 21359/99. 71 Poeng.

Eier. Sam Samuelsen.

bella selbu

 

Årets Småhund 2004/2005.

Drever NUCH  NJCH Ruska 12316/02. 69 Poeng.

Eier. Vera og Jan Willy Halvorsen.

ruska

 

Årets Støver 2003/2004.

Finskstøver NJCH Leika. 00811/02.

Eier. Jacob Olimstad.

laika klippet

 

Årets Småhund 2003/2004.

Drever ???????

Eier. Dagfinn Pedersen.

AAHK logo

Mangler bilde og opplysninger.

 

Årets Støver 2000/2001.

Finskstøver. INTUCH  N SJCH. Bella. 21359/99.

Eier. Sam Samuelsen.

bella selbu

 

Årets Støver 99/2000.

Schweizerstøver. Klinga.

Eier. Arnt Øygarden.

klinga

 

Årets Støver 98/99.

Finskstøver RR. NJCH  SJCH. Pekkas Heija S. 20122/92. 69 Poeng.

Eier. Lars A. Risholt.

heija1

 

Årets Støver 97/98.

Schweizerstøver Klinga.

Eier. Arnt Øygarden.

klinga

 

Årets Støver 94/95.

Finskstøver. De Zenta.

Eier. Arnfinn Iversen.

AAHK logo

Bilde mangler.

 

Årets Støver 93/94.

Finskstøver. Zento.

Eier. Helge Johnsen.

AAHK logo

Bilde mangler.